Levon Abrahamian
on Abr

Articles


, : ( . .)
. 31 6 , , 2009, [, 2009], . 65-79. , , 


      


, 2006, 1, . 43-66.,
-..
: , , 1985 (. 279-296)

. .

:
( ). . .. . : . , 2008, . 41-74.-:Հայկական ժողովրդական էպոսը և համաշխարհային էպիկական 
ժառանգությունը: Միջազգային երկրորդ գիտաժողովի նյութերը, 
Երևան. Վան Արյան, 2006, . 47-61.

. .

,: . .:  
, 2008, . 67-74.Շնորհ  ի  վերուստ.  առասպել,  ծես  և  պատմություն:  Հոդվածների  ժողովածու 
նվիրված Սարգիս Հարությունյանի 80-ամյակին: Երևան. Գիտություն, 2008,  
. 136-161. 
 
 
 
Ոսկե դիվան. հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 1, դեկտեմբեր 2009, էջ 22-36:
-,

: ,
, / 2002, , 2

© Levon Abrahamian, 2010. .

,
-