Levon Abrahamian
on Abr

Lectures

 Kitsch / Կիտչ

Հայաստանը և հայերը Արևելքի և Արևմուտքի միջև
On environmental movements of mid- to late-1980s in the Soviet republics 
Ռուդոլֆ Խաչատրյանի բազմաչափ կյանքն ու արվեստը
Զարդ. Զարդանախշից զարդաշխարհ (սկսած՝ 30:35 րոպեից)

Հայաստանն ու հայերն Արևելքի և Արևմուտքի միջև  («Համակարգ» տնտեսական վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոնում,  2019-09-17)

Ազգագրական մտքի պատմություն 
 Թեմա 1. Օտարի ընկալումը
Թեմա 2. Մենք և ուրիշները
Թեմա 3. Զարգացման գաղափարը. էվոլյուցիոնիզմ
Թեմա 4. Ի Խնդիրս սկզբան
Թեմա 5. Նրանք-մենք
Թեմա 6. Լ. Հ. Մորգան: Մարդկային ընտանիքի սկզբի խնդիրը
Թեմա 7. Էվոլյուցիոնիզմը և մարդկության «օրինաչափ» ապագան
Թեմա 8. Մարդկային հասարակության կենդանական անցյալի խնդիրը
Թեմա 9. Առասպել և ծես. խոսք և գործ
Թեմա 10. Ի սկզբանէ էր գործն
Թեմա 11. Ի սկզբանէ էր տօնն
 Թեմա 12. Նախատոն
Թեմա 13. Նախնադարյան տոնը մեր օրերում
Թեմա 14. Տոնի շարժընթացը
Թեմա 15. Պատահականություն և օրինաչափություն. զարգացման պատահականությունը
Թեմա 16. Տարածումն ընդդեմ զարգացման. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 17. Դիֆուզիոնիզմն ու գլոբալացումը. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 18. Հասարակությունը և մարդը. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 19. Երկու տիպի ինքնասպանություն. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 20. Նվեր. առ և տուր. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 21. Մտածողության երկու ձևերը. Լևի Բրյուլ. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 22. Մշակույթը՝ որպես հոգեվերլուծաբանի այցելու. Զիգմունդ Ֆրոյդ. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 23. Հիշողության սկիզբը և սկզբի մասին հիշողությունը. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 24. Անհատական հիշողությունից դեպի կոլեկտիվ անգիտակցականը. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 25. Հոգեվերլուծաբանը և ձեն-բուդդիստական ուսուցիչը. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 26. Բազային անհատը և մանկության ազգագրությունը. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 27. Մարգարեթ Միդը և Սամոան. մի ազգագրական առասպելի պատմություն. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 28. Ազգագրագետի սխալները. անըմբռնողությա՞ն, թե՞ ստախոսության արդյունք
Թեմա 29. Մշակույթը՝ որպես ամբողջական օրգանիզմ. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 30. Ազգա-գրությու՞ն, թե՞ մարդա-բանություն. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 31. Խորհրդային ազգագրության դրամատիկ պարադոքսները. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 32. Ստրուկտուրալիզմ. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 33. Պոստստրուկտուրալիզմ և պոստմոդեռնիզմ. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 34. Առօրեականությունը և միկրոպատմությունը. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 35. Վիզուալ մարդաբանություն. Լևոն Աբրահամյան
Թեմա 36. Էթիկան ազգագրության մեջ. Լևոն Աբրահամյան


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

© Levon Abrahamian, 2010. Все права защищены.

Белти — универсальные коммуникации,
интернет-агентство полного цикла